2013 – 10 år som konsult!

I april 2013 är det 10 år sedan jag startade Barrskog Konsult. Lämnade statlig anställning och valde vägen som egen företagare. Att själv utveckla det jag drömt om -  arbeta med utveckling av organisationer, chefer och team för att nå resultat, samspel och synergi och skapa resultat var och är fortfarande min LEDSTJÄRNA. Att göra världen lite bättre och börja där jag/du/vi står.

Fantastiska år tillsammans med alla kunder, som genom åren varit både Stora organisationer, Nordiska ledningsgrupper, Partner i stort revisionsbolag och Enskilda chefer på strategisk och operativ nivå, Handledningsgrupper, Yrkeshandledning för polisen, Dysfunktionella arbetsgrupper som blivit excellenta team, listan kan göras längre….

Stort TACK för FÖRTROENDET att får vara en långsiktiga partner, coach, rådgivare  och konsult jag kunnat vara och fortfarande är.

Att jag fått DELA Din/Er utvecklingsresa, – som individ och som organisation – att fått se dig/er LYCKAS nå era mål!

Du har hanterat gamla ärvda surdegar/”omöjliga” strukturer/”besvärliga situationer”/ nya utmaningar/spännande utvecklingsprogram -  på ett nytt, genuint och framgångsrikt sätt.

Du har gjort VAL, med DIN värdegrund som botten OCH din önskan att ”respektera människor” som ledstjärna, du SKAPADE resultat du inte trodde var möjliga!

Det har vi delat!

Jag har lyssnat, frågat, maximerat, speglat, ”vad är det värsta kom kan hända?”, peppat, inspirerat och hela tiden trott på dig – även när du tvivlat. Tillsammans har vi tydliggjort målet och skapat möjligheter! Du har gått från våra möten med handlingskraft. Du gick tillbaka till vardagen och GJORDE annorlunda, löste situationer på ett nytt sätt, provade nya infallsvinklar, testade nya frågeställningar och VÅGADE gör om och göra bättre. Du har tillsammans med kollegor och medarbetare visat vem du är och vad du trott på – Du har skapat din egen lösning, din egen LÄRO-bok och dina erfarenheter på ditt mest effektiva sätt. Du tog dig själv på allvar och valde möjligheten till REFLEXION och eftertanke – det gjorde skillnad!

Det har gett mig många inspirerande erfarenheter, lärdomar och härliga minnen tillsammans med DIG, DIN ORGANISATION och DIN utveckling som jag bär med mig i mitt fortsatta arbete.


Kontakta mig gärna för ett uppföljande möte där jag gärna lyssnar till hur DU/NI gått vidare.

Varmt tack till dig som varit medskapande i att förverkliga min mission att  – ”göra skillnad som består” och skapa ett HÅLLBARARE arbetsliv.


Ser fram emot fortsättningen……och alla nya utmaningar tillsammans framöver.