Arbetssätt och metoder

Action Methods - coaching

Uppdraget

Varje uppdrag är unikt. I samarbete med dig och ditt företag sätter jag samman ett program som är särskilt anpassat utifrån era behov och framförallt vad NI vill uppnå. Det ger ett bättre resultat än standardlösningar. Min strävan är långsiktiga relationer och förtroendefullt samarbete över lång tid med dig som kund.

Metoder

En metod jag arbetar med är Action Methods. Det är en samling kreativa, pedagogiska metoder för att analysera och utveckla roller och se skeenden ur olika perspektiv. Action Methods ger möjlighet att pröva olika handlingsalternativ i simulerade situationer. Detta ger ett mervärde både att träna förebyggande inför ett genomförande OCH att i efterhand lära av vad som hände, vad som gick ”ur spår” och skapa nya lärdomar och öka insikter.

Och det som dessutom styr arbete är förstås:
Etiska Riktlinjer 2012 – ICF:s Internationella Coachfederationen.

 

Läs mer om:

Metoder Ledarskap

Metoder Coaching

Några uppdragsgivare vi arbetar med

Vem är Barrskog?

Kontakta Barrskog Konsult AB