Verktyg

För att förstärka insikter, öka kunskap och optimera lärande till varaktig förändring arbetar jag med olika instrument för att stödja önskat resultat med uppdraget. Här nedan följer flera av de instrument jag arbetar med och som kan kombineras utifrån önskemål.

Gunilla Barrskog är ceritifierad handledare i följande verktyg och instrument

UL – Utvecklande Ledarskap

En metod för ledarutveckling som utgår från din personliga situation. Ett 360-verktyg där du får hjälp av feedback från dina kollegor och chefer att utveckla dig i chefsrollen. Du får ny kunskap om dina beteenden och hur du själv fungerar. I kursen ingår en gedigen teori och forskning från Försvarshögskolan FHS. Utifrån feedback från kollegor på dina ledarbeteenden får du nya kunskap och därifrån skapar du en handlingsplan för din individuella ledarutveckling.

Läs mer om vår tjänst – Utvecklande ledarskap.


TLI360 – Transformerande Ledarskaps Inventorium 360-grader

En metod för ledarutveckling där du får feedback utifrån din personlig situation. Med syfte att utveckla ett framgångsrikt ledarskap för att skapa optimala förutsättningar för att öka engagemang, trivsel och prestation hos andra människor. Utbildningen är baserad på det så kallade transformerande ledarskapet vilket i hundratals vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att leda andra människor.

Läs mer om vår tjänst – Transformerande Ledarskap


GDQ – Group Development Questionarie ett mätverktyg för att skapa EFFEKTIVA TEAM

Dr. Susan A Wheelan, har forskat kring grupprocesser i 40 år. Kopplat till denna forskning har hon utvecklat ett mät-instrument – GDQ, som mäter i vilket stadium en grupp befinner sig.

Arbetsgrupper går i bästa fall igenom fyra utvecklings-stadier. 75 % av alla grupper befinner sig i Fas 1 eller Fas 2. Där sker knappast något arbete alls (enligt Wheelan).  Grupper är mest produktiv och effektiv i fas tre och fas fyra. Tänk dig hur mycket mer arbete som skulle produceras om grupper blev EFFEKTIVA TEAM!  GDQ är ytterligare ett av våra kraftfulla verktyg. Vill du veta mer?


MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Ett självskattningsinstrument som ökar självinsikten och ger bättre förståelse för andra. Bygger på Jungs teori om människans psykologiska typer. MBTI-resultatet identifierar värdefulla skillnader mellan normala friska människor. Hjälper dig att upptäcka dina unika talanger, ökad självkännedom, tydliggör dina naturliga styrkor, vad som motiverar dig och vilka sidor du kan utveckla för att växa som person.


SDI (Strength Deployment Inventory)

Ett självskattningsinstrument som kartlägger dina starka sidor i relation till andra, både när allting går bra och när du möter motstånd och det uppstår konflikt.

Certifierad handledare MBTI, SDI, UL, EQi - Gunilla Barrskog

EQ-i – Emotionell kompetens

Kartlägger känslomässig och social förmåga att hantera sina egna känslor, beteenden och sina relationer till andra. Att utveckla dessa förmågor ger större möjlighet till framgång i den professionella rollen och i det privata livet visar omfattande forskning i ett stort antal länder. EQ-i är ett webbaserat självskattningsinstrument som används vid alla tyder av chefsutveckling, chefsstöd, ledningsgruppsutveckling eller coaching/gruppcoaching.

ValuesOnline – värderingskartläggning

Att ha förståelse för vilka värderingar som styr dig som individ är ett led i den personliga utvecklingen. En kartläggning kan tydliggöra dina drivkrafter samt hjälpa dig att må bättre och fungera mer effektivt. Ur ett företags perspektiv finns det givetvis också stora vinster med att ha medvetna och engagerade medarbetare. Vi använder VoL i chefstöd, coaching, gruppcoaching och ledningsgruppsutveckling.


Läs mer om Gunilla Barrskogs kompetens och CV

Läs mer om Metoder Ledarskap

Kontakta mig för mer information