Chefsstöd – chefsutveckling för Stockholms Läns Landsting

Många nya uppdrag att utveckla chefer på olika nivåer och i olika verksamheter under SLL-avtalet, tex Öppenvården, Habiliteringen, Psykiatrin och Storsjukhusen finns bland uppdragsgivarna sedan början av 2017. Vi utmanar, lyssnar, sätter mål och strategier samt skapar hållbara resultat tillsammans.