Detta behövs för att vara en EXECUTIVE COACH

Utdrag ur Fil.dr Tina Eriksson doktorsavhandling med titeln:

Executive Coaching -diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures (2011)

  • En stadig kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden.
  • En grundlig insikt om hur det är att vara chef och de dilemmafrågor som behöver hanteras.
  • En fördjupad förståelse och kunskap om vad ledarskap och ledarskapsutveckling är.
  • En gedigen kunskap om olika systemnivåer i ett företag och dess påverkan på varandra.
  • En förmåga att kommunicera genom ett klart språk och tydligt sätt.
  • En teoretisk förankring inom området vuxenpedagogik- och lärande.
  • Gedigna kunskaper inom området beteendevetenskap.
  • En bred och stabil kompetens att basera sin coaching på – dvs en kvalificerad och certifierad utbildning inom executive coaching som innefattar kunskap och kompetens från beteende- och ledarskapspsykologin och med en praktisk förankring och erfarenhet av affärsvärlden.
  • Executive coaching behöver bli en uttalad och definierad profession och inte som nu – ingå i en odefinierad coachingindustri.

Källhänvisning
Fil.dr Tina Erikssion

Human Resource AB
Mobil. 0704-56 77 35
www.humanresource.se

Är du intresserad av Executive coaching så läs mer om eller kontakta  Barrskog.