Framtida ledare 2017-2018 i Gävleborg – Ledarprogram

I december startade vi ett ledarprogram för blivande chefer i Gävleborgs län. 7 kommuner har skickat mycket kompetenta medarbetare för att utvecklas mot nya utmaningar i ledande positioner. Ett 10-dagars program från december 2017- juni 2018 med 25 deltagare. Ett mycket uppskattat program med engagerade, nyfikna och drivande deltagare. 250 sökande till de 25 platserna gör att vi verkligen får möjlighet att utmana, processa, och reflektera, sätta mål och skapa lärande tillsammans. Lycka till önskar två stolta utvecklingskonsulter som är ansvariga för programmet.

http://www.gavle.se/Naringsliv–arbete/Lediga-jobb/Gavle-kommun–regionens-storsta-arbetsgivare/Chef–och-ledarskap/Framtida-ledare-2017