Ambassadör Gunilla – presentationsfilm av Tillväxtverket

I min presentationsfilm som jag gjort tillsammans med Tillväxtverket, för att lyfta fram kvinnors företagande, berättar jag om mitt möte med Marita, som föreläste om Affärsutveckling med fokus på Genus och Mångfald. Ett fantastiskt möte som inspirerar till ny inriktning på mina konsultjänster framöver. Marita beskriver hur man blir en attraktiv arbetsgivare och utveckla innovationsklimatet i företag. En av kunderna som du kan läsa om i boken är Sparbanken Hälsingland som dubblade sin vinst varje år – i 3 år efter avslutat utvecklingsprogram.

Gå in på www. genusmedvetetledarskap.se   där kan du läsa kapitel 5 i boken och se hur dom gjorde. Blir du nyfiken, det blev jag….

 

Filmen har tagits fram för att synliggöra kvinnors företagande, utifrån Ambassadörsrollen och sprida kunskap om hur det är att driva företag.

Vill du höra mer om hur ni kan affärsutveckla ditt företag med värdegrund, genus och mångfald – kontakta mig så berättar jag mer……

Avslutar nu under våren 2015 min konsultutbildning  i ämnet och har redan intresserade kunder på gång in……

GoGenius – excellent business by inclusion.  En exklusiv konsultutbildning som startade 2014 – där vi arbetar med en Processmodell för ledning och styrning av förändringsarbete där mångfalds- och jämställdhetsfrågor integreras i verksamhets- och affärsutveckling.

Blir du nyfiken – berättar jag mer…..

 

Go genius logga