Gunilla är Mentor på Mentor Academies

Mentorprogrammen ger fördelar för både medarbetare och företag.

Programmen följer en struktur som anpassas för deltagarens behov.

Basen i varje program utgörs av en programplan som är framtagen efter deltagarens behov. Deltagaren har löpande möten med sin mentor och arbetar inför mötena med olika reflektioner och frågeställningar. Mentorprogrammet inleds alltid med ett uppstartsmöte där programplanen diskuteras igenom. 

Frågeställningar blir underlag för rådgivning och diskussion
Programmen kan vara såväl korta, längre som fortlöpande

Dokumenterad kunskap och intyg.

Hör av dig till mig om du är intresserad, så berättar jag mer….

Du kan läsa mer på – http://www.mentoracademies.se