Kartlägg Dina Värderingar

Jag har fördjupat mitt instrument för VÄRDEGRUND och nu har du möjlighet att medvetandegöra hur dina värderingar styr dina handlingar, beslut och hur du mår i din roll. Välkommen på en intressant kartläggning och egen analys!