Nya EQ-profilen 2.0 – Vill du prova NU?

Nu kan du kartlägga din EQ – Emotionella Intelligens. Kartläggning av dina icke-kognitiva förmågor!

Vill du testa?

Emotionell Intelligens (EI) är en samling kompetenser och kunskaper som påverkar vår förmåga att hantera vardagliga situationer. Verkyget bygger på över 20 års forskning och utveckling, samt är ett psykometriskt, validerat bedömningsverktyg som används för bedömning och utveckling av EI på individuell, team- och organisationsnivå. EQ-i är ett av de mest ansedda och erkända EI-bedömningsverktygen i världen. Tillsammans gör vi en handlingsplan för din fortsatta utveckling