Styrelsebalans har antagit Gunilla som ny medlem!

Gunilla Barrskog har blivit antagen som medlem i Styrelsebalans. Affärsidén är att förse styrelser och ledningar med kompetenta kvinnor genom nätverkande, opinionsarbete och utbildning, för att på så sätt skapa balans i näringslivet. Detta görs bl a genom att:

  • erbjuda förmedling av kandidater till styrelser
  • marknadsföra en bra rekryteringsbank för kvinnliga styrelseledamöter och ledare
  • skapa mötesplats för kompetenta kvinnor
  • erbjuda bra utvecklingsaktiviteter i styrelsearbete

Läs mer om Styrelsebalans på www.styrelsebalans.com

”Fler kvinnliga chefer viktigare än kvotering….!

Vid en genomgång av börsbolagens ledningsgrupper visar det sig att de i genomsnitt består av 14 procent kvinnor. Av bolagens ledningsgrupper saknar 42 procent helt kvinnor. Jämför vi det med styrelserna, där det kvinnliga genomsnittet är 22 procent och endast 15 procent av bolagen helt saknar kvinnor, blir slutsatsen…

Läs hela artikeln

Stolt sponsor av Hand In Hand

Vi fortsätter att stödja kvinnors företagande med att ge en gåva till Hand In Hand. Genom att sponsra vill vi vara med och utrota fattigdomen i världen och bidra till att kvinnor av egen kraft kan försörja sig själva, sin familj och ibland upp till 10 familjer till.

Läs mer på hemsidan www.handinhand.se

Lyssna gärna också på Percy Barneviks sommarprogram om arbetet och visionen.Ny besöksadress från 1 augusti 2011

Nu hittar du oss i Summits konferenslokaler på Grev Turegatan 30, ett stenkast från Stureplan.

Här uppe i Summits Guldvåning håller vi till. Vårt rum kommer företrädesvis att vara ”Welcome Stranger” om du inte fått andra uppgifter. Lokalerna är unikt designade och döpta utifrån de olika rummens egna teman. Guldvåningen är som namnet avslöjar, en våning fylld av guld! Blir du nyfiken och vill läsa mer så gå in på www.summit.se.

Som vår kund vill vi verkligen att du skall känna dig värdefull som guld! Vi hoppas kunna stödja både Din/Er utveckling och framgång än mer i denna fantastiska miljö – med James Bond temat – GOLD FINGER.  Varmt välkommen!

Hand in Hand Sweden

Barrskog Konsult stöder Hand in Hand i sitt arbete med  att eliminera fattigdom genom att skapa jobb. Vi gör detta genom ett holistiskt tillvägagångssätt som bygger på fem grundläggande områden: kvinnligt entreprenörskap, eliminering av barnarbete, hälsa, demokratiutveckling och miljö.

Målet är att skapa förutsättningar för bestående utveckling genom hjälp till självhjälp, med fokus på kvinnligt entreprenörskap. Vi erbjuder kvinnor möjligheten att bilda självhjälpsgrupper med 12-20 kvinnor. Kvinnorna erbjuds utbildning i att läsa och skriva samt hur man kan spara pengar och öppna ett konto på banken. Efter träning i entreprenörskap erbjuds kvinnorna mikrokrediter för att starta egen verksamhet eller för att utveckla redan existerande verksamhet.”Jag vill tacka Hand in Hand för att de hjälper och stöttar mig så att jag har kunnat starta en verksamhet som ökar min inkomst. Nu vill jag att min självhjälpsgrupp ska vara en förebild för andra kvinnor så att fler kan starta inkomstbringande och meningsfulla företag, säger hon.”Dev Kanya, augusti 2010, Umarban Block, Dhar District, Madhya Pradesh

Läs mer på www.handinhand.se

Utveckla ditt Professionella Varumärke!!!

Känner du dig trygg i dina kläder?? Det gjorde inte jag – då. Men har sedan länge isett betydelsen av att verkligen uppleva vad som gör skillnad.  Jag ville dela med mig av vad detta gett mig under åren så därför…. kom idén att sprida glädjen till flera..

Vi har under åren upprepade tillfällen åkt till Karlstad för att - på resan och under hela dagen utforska frågorna kring -

  • Vem är jag – hur vill jag visa upp mig?
  • Speglar mittt klädval både mitt personliga jag och mitt professionella?
  • Vad känns bekvämt och tryggt och vad känns obekvämt och skapar otrygghet i min roll?
  • På vilket sätt vill jag visa vem jag är?


Detta och mycket mera reflekterar vi både  individuellt och i grupp när vi åker på den årliga resan till Karlstad. Klädbutiken med stort K! Boutique Unique. Vi får fantastisk hjälp att utveckla och spegla din personlighet i ditt klädval, härliga och kraftfulla energikickar att ta med hem till vardagen. Skratt och glädje resten av året faktiskt. Det hela börjar med egna reflektioner och förberedelseuppgifter hemma, gruppcoaching på resan och under dagen samt avslutning på Stockholms Central efter en intensiv dag tillsammans.

Vill du vara med när vi gör nästa resa så…hör av dig.