Hand in Hand Sweden

Barrskog Konsult stöder Hand in Hand i sitt arbete med  att eliminera fattigdom genom att skapa jobb. Vi gör detta genom ett holistiskt tillvägagångssätt som bygger på fem grundläggande områden: kvinnligt entreprenörskap, eliminering av barnarbete, hälsa, demokratiutveckling och miljö.

Målet är att skapa förutsättningar för bestående utveckling genom hjälp till självhjälp, med fokus på kvinnligt entreprenörskap. Vi erbjuder kvinnor möjligheten att bilda självhjälpsgrupper med 12-20 kvinnor. Kvinnorna erbjuds utbildning i att läsa och skriva samt hur man kan spara pengar och öppna ett konto på banken. Efter träning i entreprenörskap erbjuds kvinnorna mikrokrediter för att starta egen verksamhet eller för att utveckla redan existerande verksamhet.”Jag vill tacka Hand in Hand för att de hjälper och stöttar mig så att jag har kunnat starta en verksamhet som ökar min inkomst. Nu vill jag att min självhjälpsgrupp ska vara en förebild för andra kvinnor så att fler kan starta inkomstbringande och meningsfulla företag, säger hon.”Dev Kanya, augusti 2010, Umarban Block, Dhar District, Madhya Pradesh

Läs mer på www.handinhand.se

Utveckla ditt Professionella Varumärke!!!

Känner du dig trygg i dina kläder?? Det gjorde inte jag – då. Men har sedan länge isett betydelsen av att verkligen uppleva vad som gör skillnad.  Jag ville dela med mig av vad detta gett mig under åren så därför…. kom idén att sprida glädjen till flera..

Vi har under åren upprepade tillfällen åkt till Karlstad för att - på resan och under hela dagen utforska frågorna kring -

  • Vem är jag – hur vill jag visa upp mig?
  • Speglar mittt klädval både mitt personliga jag och mitt professionella?
  • Vad känns bekvämt och tryggt och vad känns obekvämt och skapar otrygghet i min roll?
  • På vilket sätt vill jag visa vem jag är?


Detta och mycket mera reflekterar vi både  individuellt och i grupp när vi åker på den årliga resan till Karlstad. Klädbutiken med stort K! Boutique Unique. Vi får fantastisk hjälp att utveckla och spegla din personlighet i ditt klädval, härliga och kraftfulla energikickar att ta med hem till vardagen. Skratt och glädje resten av året faktiskt. Det hela börjar med egna reflektioner och förberedelseuppgifter hemma, gruppcoaching på resan och under dagen samt avslutning på Stockholms Central efter en intensiv dag tillsammans.

Vill du vara med när vi gör nästa resa så…hör av dig.