Tjänster

Satsa på utveckling av chefer – det ger hela organisationen en kick!

Ge chefer och ledare möjlighet att bli mer trovärdiga och tydliga i sin roll. Att utveckla sina förmågor och medvetandegöra sina styrkor är några resultat som kommer ut av chefsutveckling och coachingprocesser tillsammans med mig.

Coaching som utveckling av chefer ger hela organisationen en kick
Beroende på vad Ni vill uppnå så föreslår jag ett effektivt program med ett förväntat resultat!

Dilemman i ledningsgruppen/för VD

- I min ledningsgrupp gör vi en sak och säger en annan. Vi litar inte på varandra och det känns som det saknas något. Få vågar säga vad den tycker på mötena, det är först när besluten redan är tagna som frustrationen finns i korridorerna, men det är så dags då. Frågorna kommer upp gång på gång och det känns inte som vi blir färdiga och kan gå vidare. Ser inte hur jag skall skapa det jag vill.

- Vi får långbänkar i ledningsgruppen med frågor som vi kör på alltför stor detaljnivå, hur skall vi kunna släppa det operativa detaljerna för att kunna jobba med de stora strategiska frågorna? Jag behöver hjälp så vi kan göra rätt saker.

- Vi har inga effektiva möten, fastnar och pratar om operativa frågor och hinner inte med de viktiga strategiska frågorna och besluten.

- Vi har nya ägare och vi i ledningsgruppen är inte överens med ägarna om vare sig målen eller hur vi skall ta oss dit. Det är min roll att leda teamet, men jag ser inte HUR!

- Jag är ny VD sedan 5 månader och stämningen i ledningsgruppen är fortfarande avvaktande. Vi är inte öppna mot varandra och klimatet är sådant att några få har stor sändningstid och pratar mycket, medan andra är tysta och inte bidrar. Vi behöver komma vidare med gruppen, kan du hjälpa till?

- Målet är klart för mig, men gruppen verkar inte förstå och det är svårt att leda mot målet när de andra inte följer mig. Vad skall jag göra?

Dilemman för chefer

- Medarbetarna förstår inte vad jag säger och missuppfattar mig ganska ofta. Tror det är intressant att se om jag kan göra något annorlunda eller vad som ligger bakom. Tror jag behöver en coach.

- Jag behöver utveckla min förmåga att kommunicera och hantera en besvärlig medarbetare som ifrågasätter mig hela tiden. Känner att jag bli så frustrerad att jag känner motstånd att gå till jobbet.

- Två medarbetare i gruppen har en ständigt pågående konflikt, jag vet inte hur jag skall hantera det. Stämningen bli låg och de andra lider av att se på när utagerande beteenden som inte hör henna på en arbetsplats faktiskt blottas i ledningsgruppens möten.

- Jag och min chef är inte överens om hur jag skall leda min grupp, och hur jag tar mig an min uppgift. Han verkar inte nöjd med min prestation så jag funderar på hur jag skall få honom att förstå mig.

Barrskog Konsult erbjuder följande tjänster

Coaching – utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Utgår från din professionella roll – den mest effektiva skräddarsydda chefsutvecklingen som verkligen gör skillnad i din vardag.
 

Executive coaching – Organisation- & Ledarutveckling i ETT

Executive coaching vänder sig till dig som är högre chef och ledare. I din roll ställs du ofta inför utmaningar som berör såväl det operativa och det strategiska frågorna. Där konsten att balansera den operativa vardagen med hur affärsverksamheten ska utvecklas strategiskt är en utmaning.

Gruppcoaching – ytterligare en dimension av ledarutveckling -där kollegor bidrar med erfarenheter och klokskap på varandras dilemman.

Kärt barn har många namn: Handledningsgrupp, Chefsstödsgrupp, och Utvecklingsgrupper. Kontakta mig så berättar jag mer…..

Utveckling av ledningsrupp

Jag arbetar både med strukturen OCH grupprocessen, med kärnfrågor OCH relationer. Eller säg kort och gott: med både VAD och HUR-frågor.
 

Ledarutveckling

Skapa en gemensam syn på ledarskap, förbättrar kommunikationen och bygger nätverk som möjliggör strategiska förändringar inom organisationen. Bli tydliga med organisationens förväntningar på chefer och skapa en tydlig värdegrund – ett stort stöd för organisationens chefer i sin professionella roll!
Ledarutveckling för Era unika behov – sätt mål med ledarskapet och NÅ dem!! Skapa en gemensam syn på ledarskap, förbättrar kommunikationen och bygger nätverk som möjliggör strategiska förändringar inom organisationen. En förutsättning för att skapa utveckling är att chefer och medarbetare är med och drar förändringen framåt. Då behövs möjlighet att reflektera kring kärnvärden och beteenden som främjar inre motivation hos deltagarna och som stämmer med vad Ni önskar av ”Era ideala ledare”. Sätt ord på de önskvärda beteenden som sedan kan lyftas fram i förändringsarbetet i organisationen.

En tydlig utvecklingsplan bidrar också till kontinuerligt växande både för chefer och medarbetare, för att arbeta mot verksamhetens mål och egna resultat. Jag erbjuder en chefsutveckling med varaktig förändring! Som utveckling för hela organisationen kan Barrskog Konsult vara den partnern som erbjuder allt från ledarutveckling, chefsstöd, coaching, gruppcoaching och ledningsgruppsutveckling. Vad och hur jag kommer att se Ert behov utgår från en dialog kring nuläge och det resultat ni önskar.

Krishantering och Konflikthantering

- oavsett vad nuläget är – hjälper jag till att hantera både KRIS och KONFLIKT. Jag vill att ni koncentrerar er på kärnverksamheten och tar stöd av min och mina kollegors kompetens för annat som kanske ”stör” koncentrationen på uppgiften. Därför erbjuder jag det ni kan behöva vid ARBETSPLATSKONFLIKTER och KRISER – allt från kamratstödsutbildning, avlastande samtal, ledningsträning och POSOM utbildning. Att förbereda och samträna för det oförutsedda gör att Ni kan agera professionellt i en kaotisk situation som inte får hända. Men också när medarbetare eller chefer har störningar i sina relationer och kommunikationer som gör att energin fokuseras på ”fel uppgift”. Är inte Barrskog Konsult rätt för uppdraget så rekommenderar jag gärna mycket kompetenta kollegor i samarbete med någon i mitt nätverk.

Läs mer om Vem är Barrskog?

Läs mer om aktuella uppdragsgivare

Kontakta Barrskog Konsult för mer information