Coaching

Så här arbetar jag med Coaching – Individuellt chefsstöd

En effektiv metod för professionell utveckling i chefsrollen. Jag utgår från individens situation, behov och mål. Du får chefsstöd i din specifika situation och kan då utvecklas i din roll. Det ger dig ny kunskap och nya insikter att hantera din situation på ett mer adekvat sätt. Ämnet du vill ta upp kan vara hantering av Coaching individuellt chefstöd”besvärliga personer”, hur du skall skapa delaktighet i arbetsgruppen eller hitta nya perspektiv på organisations- och ledningsstrukturer.

Jag arbetar med alla nivåerna: Individ, Grupp och Organisationsnivå. Ansvarig för processen är alltid en Professionell Coach, troligen certifierad av Internationella coachfederationen ICF eller med mycket lång erfarenhet och annan utbildning som komplement.

Coaching kan ofta förstärka och ”landa in” ett Ledarutvecklingsprogram, alternativt

  • förstärka och fördjupa en Ledningsgruppsutveckling eller
  • för att bibehålla och förstärka en varaktig förändring i organisationen.

 

Läs mer om coaching och arbetsmetoder

Läs om Executive coaching för VD och högre chefer

Kontakta mig för mer information