Executive coaching – Verksamhets- & Ledarutveckling i ETT!

I Executive coaching arbetar jag som coach med chefens/VD:s roll och verksamhet.

Executive coaching erbjuder en kvalificerad coach med hög tillgänglighet och en helt personligt utformat upplägg av kontakterna er emellan.

I fokus för samtalen står ofta flera av dessa områden

 • verksamhetsutveckling
 • personalneddragningar
 • organisatorisk effektivitet
 • ommöblering i ledningsgruppen
 • analyser
 • förbättra strategiskt tänkande
 • konsekvensprövning och vidgade perspektiv,
 • konstruktiv granskning av valda personliga förhållningssätt.
 • professionell kommunikation
 • hantering av karriär och personliga förändringar
 • effektivt hantera konflikter
 • bygga ett effektivt team inom en organisation.

Detta vill man som chef helst diskutera med någon utomstående, en möjlighet är en Executive Coach.

 

Executive Coach

En executive coach är något utöver en vanlig samtalspartner. En person med personlig integritet som vågar ifrågasätta och hålla emot, inte någon ja-sägare. Coachen är fri och obunden och coaching-insatsen märks indirekt genom chefens agerande i vardagen. Coachen har egen djup verksamhetserfarenhet, kunskaper om hur en chefs perspektiv utvidgas och om hur detta kan omsättas i praktisk handling.

Läs mer om vad som krävs för att kalla sig Executive Coach.

 

Skräddarsydd insats

Först ett längre introduktionssamtal med en djupgående kartläggning av behoven, därefter en individuellt anpassad uppläggning: allt från korta, snabba avstämningar på telefon till hela, ostörda dagar. Till detta ska läggas en hög tillgänglighet, möjlighet att stämma av en uppkommen situation med coachen i stort sett omedelbart.

Vanligtvis träffas en ram-överenskommelse om önskvärt antal möten för ett år i taget.

Arbetet utgår hela tiden från chefens ledaruppgift och de sammanhang som de verkar i – inte från teoretiska konstruktioner och hypotetiska fall.

Tillsammans bestämmer vi tydliga mål och följer upp resultaten.

 

Läs mer om Gunilla Barrskogs erfarenhet och CV

Kontakta Gunilla Barrskog för mer information.