Gruppcoaching

Utvecklingsgrupp eller Gruppcoaching, olika namn för samma sak

Här sätter jag samman en grupp med chefer på samma nivå i olika organisationer. Startar med intervjuer och därefter sätter vi ihop grupperna, för att skapa bredd i bransch, erfarenhet mm för bästa möjliga lärande. Jag arbetar med individuella mål och gruppdeltagarna skapar ytterligare en dimension genom att bidrar med coachande förhållningssätt och erfarenheter kring lösningar på komplexa dilemman. Att välja en utvecklingsgrupp ger en extra dimension jämfört med coaching individuellt.

Handledare är en Professionell Coach med lång erfarenhet av liknande arbete och kompetens i grupprocesser. Grupperna är nischade som t.ex. HR-chefer, VD:ar eller mellanchefer. Ett effektivt chefsstöd för den som verkligen vill utmana sig själv.Gruppcoaching

Lämpligt att erbjuda som öppen kompetensutveckling för chefer internt i större organisation, eller externa grupper där höga chefer dessutom får ett nätverk utanför organisationen som kombinerar flerdimensionellt lärande, nya relationer, kontakter i nya branscher och med geografisk spridning.

Läs mer om mina metoder Ledarskap

Läs mer om mina metoder Coaching

Kontakta mig för mer information