Hantera konflikter på jobbet

Konflikthantering - arbetsplatskonfliktKonflikter på arbetsplatsen

För att organisationen, grupper och individer skall fungera så effektivt behöver konflikter redas ut i tidigt skede.

Mitt förhållningssätt i arbetet med relationer och konflikter bygger jag på Konfliktsyn –dvs. -  ju tidigare man pratar om konflikten/meningsskiljaktigheter ju längre ifrån svårlösta förtroendekriser och ohållbara situationer kommer man.  Då skapas verklig harmoni!

Motsatsen är Harmonisyn – där man istället till varje pris vill behålla harmonin i gruppen och tar därför inte upp det som behöver ventileras och sättas ord på. I tron om att det då blir lugnt i gruppen. ”Det man inte pratar om finns inte”. När det  sedan eskalerar så följer konflikter som är svårare att hantera och lösa.

Varje konflikt är ofta unik och behöver hanteras utifrån det.

 

Kontakta Barrskog Konsult för mer information så berättar jag mer hur vi kan hjälpa dig och din organisation att hantera konflikten.

Min erfarenhet och kompetens har jag byggt upp i samarbete med Thomas Jordan, docent, forskare och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, www.goteborgsuniversitet.se. Med hans teorier och kunskaper kan man läsa mer om

  • Konfliktkunskap
  • Konflikthantering Strategier för att bygga robusta samarbetskulturer
  • Eskalations-trappan
  • Konfliktdiagnos
  • Konfliktkartläggning
  • Medling
  • Lösningsorienterande förhandling mellan grupper

Ett annat perspektiv på konflikter i grupper kan lösas genom att göra en GDQ-mätning i arbetsgrupper eller ledningsgrupper. Ett frågeformulär för att diagnostisera vilken fas en grupp befinner sig för att sedan göra en handlingsplan för fortsatt utveckling. En grupp är inte effektiv och arbetar inte produktivt förrän den kommit förbi fas 1 och fas 2 (opposition och konflikt). Tyvärr stannar alltför många grupper i fas 1 och 2, vilket innebär att det aldrig blir produktiva och effektiva. Din roll som chef är att stödja gruppens process att ta sig vidare och verkligen kunna fokusera på gruppens uppgift. Vågar du göra en mätning och skapa förändring? Så kan det verkligen göra skillnad!

 

Läs mer om Gunilla Barrskogs kompetens och bakgrund