Krishantering

Är Du förberedd och har tränat och organiserat ERT krisstöd NÄR det värsta kommer att hända? Har ni ER krisplan uppdaterad? Har ni tränat POSOM-ledningsgruppen så ni är samtränade när DET händer? Jag erbjuder utbildning i Krisledning, POSOM, avlastande samtal och kamratstöd. En, två och tredagarsutbildningar beroende på önskemål. Här finner du några av mina tjänster:

Avlastande samtal

Här får man ökande kunskaper om reaktioner vid svåra upplevelser och träning i att leda avlastande samtal. Avlastande samtal är ett strukturerat samtal som följer vissa faser:

 • Introduktion
 • Faktafas
 • Tanke/känslofas
 • Informationsfas
 • Avslutning

Exempel på innehåll är:

 • Samtalsmetodik
 • Stress och krishantering
 • Genomgång av faserna
 • Handledarrollen
 • Genomföra avlastande samtal både mot individ och grupp

 

Kamratstöd – Krisstöd

Här får du kunskaper i grundläggande krishantering för att kunna skapa en god beredskap för medmänskligt och socialt stöd av drabbade människor. Innehållet i kursen är:

 • Bemötande av drabbade
 • Stress- och krisreaktioner
 • Stödsamtal
 • Den traumatiska krisens förlopp
 • Sena stresstörningar
 • Samhällets beredskap

 

Krisledning

Syfte att ge insikt i betydelsen av en väl fungerande krisorganisation samt behov att planera, organisera och samordna. Innehåller:

 • Träna ledningsgruppens olika roller och uppgifter
 • Klargöra mandat
 • Göra en riskinventering; vad kan hända?
 • Ta fram eller att utveckla en befintlig krisplan

Vad gör jag när det ofattbara händer? Simulering/övning som belyser ledningsfunktioner, rollfördelning och beslutsprocesser.

POSOM

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Gruppen består huvudsakligen av representanter för kommunen. Vi erbjuder träning för POSOM:s Ledningsgrupp där syftet är att öka förmågan att planera, organisera, förmedla och samordna det psykologiska och sociala krisstödet inom kommunen. Vi arbetar med Spel och övningar som belyser – VAD gör POSOM när det värsta just har hänt! POSOM stödpersoner/resurspersoner Syftet är att ge kunskaper i att kunna planera och upprätta stöd- och informationscentra för direkt och indirekt drabbade, samt fördjupning i psykologiskt och socialt krisstöd. Exempel på innehåll är:

 • Stress- och krisreaktioner
 • Bemötande av drabbade, vem gör vad?
 • Rollfördelning och arbetsuppgifter för stödpersoner
 • Utarbeta eller utveckla checklistor och rutiner

För att erbjuda den bästa utbildningsinsatsen för dina behov samarbetar jag med stort förtroende sedan många år med Firma Ingrid Tordling, www.ingridtordling.se

Läs mer om min bakgrund – Vem är Barrskog?

Kontakta mig för mer information