Ledarutveckling

Allt jag erbjuder är olika tjänster med syfte att utveckla organisationer och ledare.

Nästan allt är skräddarsytt, även konceptet UL – UTVECKLANDE LEDARSKAP och TL – TRANSFORMERANDE LEDARSKAP.

Det kan vi inkludera i ett ledarutvecklingsprogram eller erbjuda som fristående utvecklingsinsats.

UL – Utvecklande ledarskap

UL är Försvarshögskolans nya ledarutvecklingsinstrument som bygger på gedigen forskning och framgångsbeteendena för en Utvecklande Ledare. Utvecklande ledarskap är Försvarsmaktens nya ledarUtvecklande ledareskapsmodell sedan 2003. UL är en ledarutveckling – utbildningsmodul – som kan ingå i ett skräddarsytt chefsutvecklingsprogram eller som en del i utveckling för chefer med längre erfarenhet i sin roll.

En Utvecklande Ledare kännetecknas av ett antal olika beteenden som att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av att inspirera och motivera i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet hos underordnade samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Instrumentet är ett webbaserat 360-verktyg (ULL) som mäter frekvensen av dina beteenden. Utifrån resultatet skapar du en handlingsplan att arbeta med och sätter mål för ditt fortsatta ledarskap. Detta i kombination med ”tung” teorigrund gör att du förstår vad du behöver veta och motiveras att ta dig an din nya utmaningar.

Ett verktyg som är avsett för dig som varit ledare några år och vill vidareutveckla dig själv i din roll. Efter genomfört utbildning erhåller du ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Broschyr – Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolan (pdf öppnas i nytt fönster)

 

Ledarskapets 5 utmaningar – Transformerande Ledarskap

har sin grund i den teoribildning som kallas för transformerande ledarskap. Denna typ av ledarskap bygger på att leda utifrån grundläggande ideal och värderingar, att måla upp inspirerande framtidsvisioner, att uppmuntra till kreativitet och nytänkande och att synliggöra individer i gruppen. Sedan begreppet började studeras i mitten av 80-talet har transformerande ledarskap, i hundratals vetenskapliga studier, visat sig vara det särklassigt mest effektiva sättet att leda för att skapa välmående och välfungerande arbetsplatser oavsett kultur och verksamhet.

Faktorer såsom faktisk prestation, ekonomisk vinst, motivation, engagemang, tillfredsställelse med arbete, chef och kollegor, självförtroende och förtroende för gruppens förmåga har konsekvent visat sig öka och förbättras vid ett transformerande ledarskap jämfört med andra typer av ledarskap.

Det underliggande syftet med utbildningen är att öka färdigheten och medvetenheten om ett transformerande ledarskap. Detta sker genom att deltagarna får arbeta med fem stycken beteendeområden, eller utmaningar som vi väljer att kalla det, vilka brukar uppvisas av ledare som är transformerande. Dessa är:

  • Vara förebild för värdegrunden
  • Skapa gemensamma visioner
  • Utmana och ifrågasätta
  • Frigöra handlingskraft
  • Uppmuntra och synliggöra

 

I våra skräddarsydda utvecklingsprogram och ledarskapsinsatser ligger ”Ledarskapets 5 utmaningar” som ett fundament byggt på vetenskapliga studier. Forskningen har sammanställts och utvecklats vidare av Ledarskapscentrum i Umeå som jag har nära samarbete med.

Utgångspunkten är TLI360 – instrumentet (Transformerande Ledarskaps Inventorium 360-grader, webbaserat) som mäter graden av ”transformerande ledarskap” jag använder mig av i vardagen. Där startar vi utvecklingsprocessen….

 

Läs mer om mina andra metoder i ledarskap

Läs mer om mina uppdragsgivare

Läs mer om Gunilla Barrskogs erfarenhet och CV

Kontakta mig för mer information