Utveckla ledningsgruppen


Hur tar sig Ledningsgruppen till målet? – Jag kan både VAD och HUR!

Oftast föreslår jag ett program med utgångspunkt från vad ni önskar för resultat och vilka resurser ni har som stödjer processen på hemmaplan.

  • Jag arbetar både med strukturen OCH grupprocessen,
  • med kärnfrågor OCH relationer.
  • Eller säg kort och gott både VAD och HUR-frågorna!


I processen ingår olika metoder och instrument för att kartlägga nuläget. Jag brukar använda både intervjuer och instrumentet GDQ, Susan Weelans – Group Development Questionnaire , för att få ett bra underlag  till de skräddarsydda workshoparna/träffarna.

Jag vill inte göra om det ni redan kan, utan börja med det ni behöver.  Mer effektivt i både tid och pengar.

Ett förtroendefullt samarbete börjar med tillit för och kompetens hos konsulterna. Träffa mig först för att se om förtroendet kan uppstå, annars är inte jag rätt person för uppdraget.


Välkommen till ett första möte… med mig och Barrskog Konsult får du följande:

  • Jag stödjer er i processen att skapa ett äkta samarbete, med genuin tillit och trygghet i gruppen.
  • Arbetet klargör också affärsidé, strategisk inriktning och mål för verksamheten,
  • Hur ledningsgruppens interna arbete skall fungera,
  • Förväntningar på era olika roller och arbetsuppgifter.
  • Vad ni vill att samarbetet och ledarskapet ska kännetecknas av samt
  • att utveckla teamkänslan inom gruppen.

Detta gör jag tillsammans med dig som kund och skapar en varaktig förändring och nya förutsättningar för ledningsgruppens fortsatta utvecklas.

Jag och mina konsultkollegor har lång erfarenhet av att både leda och facilitera grupper på både strategiska och operativa nivåer i organisationer.


Vem är Barrskog?

Läs mer om mina Metoder Ledarskap

Läs mer om mina uppdragsgivare

Kontakta Barrskog Konsult för mer information