Det här är Gunilla Barrskog! – Det här säger kunderna…

Gunilla Barrskog - Certifierad coach, Barrskog KonsultReferenser från ”Transformerande Ledarskap- TL”  i ledningsgrupp
Några citat från olika chefer om workshopen:

”Jag har fått jättestora insikter av utbildningen med Transformerande Ledarskap. Insikter har jag fått tidigare på utbildningar, men med TL och Gunillas sätt att leda oss genom arbetet, gjorde att jag NU vill ta tag i insikterna som kommer att göra skillnad på djupet i mitt liv.”

”Vi har haft flera olika konsulter inne tidigare med ledningsgruppen, men Gunilla har fångat upp och hållit kvar processen i gruppen på ett sätt som fördjupade insikterna för nästan alla i ledningsgruppen. Och detta gör att jag vågade ta mitt livs beslut! ”

”Transformerande Ledarskap och Gunilla som konsult har gjort att jag känner mycket mer trygghet och säkerhet i mitt ledarskap. Jag kan stå i min roll på ett nytt sätt, mer nyfikenhet på hur andra tänker och mycket modigare att tex ställa motfrågor till kollegor eller medarbetare som tex: Varför inte?”

”Jag fick stanna upp och tänka till om hur jag uppfattas som chef och hur medarbetarna ser på mig. Att först få processa detta med sig själv och sedan under din handledning fortsätta denna process. Mycket lärorikt. Även ett uppvaknande. Gunilla har fört denna process fram med stor kunskap och lyhördhet. Utbildningen har givit mig en möjlighet att utveckla mitt ledarskap på ett konstruktivt sätt.”

”Transformerande Ledarskap har gett oss i hela ledningsgruppen en gemensam plattform att prata Ledarskap, som vi verkligen bottnat i. En stor hjälp i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Gunilla har lett oss genom processen med stor lyhördhet och vågat hålla i vår process på ett mycket professionellt sätt. Resultatet är att alla har berörts riktigt på djupet. Utifrån detta har jag sedan haft samtal och vidareutvecklat både organisation och chefer.”

Förbundschef och beställare

 

Detta tycker några kunder om att ha haft Gunilla som coach!

”Gunilla har lyssnat och satt ord och begrepp på det jag har sagt, som gjort att jag har fått perspektiv och verktyg och vågat utmanat mig själv och mina tankar. Jag har utvecklats och nått mina mål med coachingen, men jag har inte färdig än. Jag har verkligen uppskattat Gunillas Engagemang, hennes Kunskap och sätt att Inspirera mig i min utveckling.”

Karin, konsult och projektledare

“Proffsig med stor integritet, entusiasmerande, drivande och resultatinriktad, trygg och kompetent”

Karin Helena Brand, verksamhetschef

”Mötena med dig Gunilla kom att handla om mycket mer än vad jag kunde förvänta mig. Mötena triggade igång en förändringsprocess och på många sätt har jag ändrat mina beteendemönster. Jag har blivit bättre på att uttrycka mina behov, mina åsikter och tankar tex i ledningsgruppen och som chef”

Enhetschef sedan 11 år inom  Äldreomsorgen, Stockholm 

”Gunilla är min mentala vitaminkick. Efter våra möten är min energinivå på topp och jag får med mig det jag har behov av just nu, vare sig det är att ha reflekterat över min situation eller att ha tagit fram en handlingsplan på kort eller lång sikt. Professionell och personlig, förtroendeingivande och kompetent, alltid med en personlig integritet som gör att jag känner mig trygg i våra samtal.”

Elisabeth Boholm, Norrköping

Sammanfattning av min bakgrund och erfarenhet

Jag har arbetat med personal- och ledarskapsfrågor i mer än 25 år och haft många olika roller. Bland annat har jag varit personalansvarig och både lärare och konsult inom ledarskap. Sedan 2003 startade jag mitt eget företag Barrskog Konsult AB.

Gunilla Barrskog - Certifierad coach, Barrskog KonsultNyckelkompetenser

Ledning – Ledarskap, Kommunikation & Samspel, Individ- Grupp & Organisation, Ledningsgrupper, Emotionell Intelligens,
UL – Utvecklande Ledarskap, TL – Transformerande Ledarskap, Stress- Kris- & Konflikthantering

Erfarenhet och roller

Organisationskonsult, Process-handledning, Professionell Coach, Facilitator, Gruppterapeut, Ledarskapslärare, Personalchef, Friskvårdskonsulent, Personalkonsulent

Kännetecken och arbetssätt

Mer än 25 års arbete inom HR/Personal/Ledarskaps-området har Gunilla framgångsrikt kombinera både praktisk upplevelsebaserad inlärning med den senaste ledarskapsforskningen, för att skapa framgång, handlingskraft och energi till vägen framåt – till målet – i varje situation/uppdrag. Genom åren har Gunilla hjälpt många chefer att bli mer inspirerande och medvetna ledare. Hon har hanterat många olika situationer och en av styrkorna är att hantera det oförutsedda, som ofta händer i grupprocesser. Coachen Gunilla: lockar till reflexion och medvetenhet på ett djupare plan som gör skillnad i vardagen. Gunilla ifrågasätter invanda mönster, inspirera till lärande och INRE motivation att erövra nya beteendemönster. Process konsulten Gunilla: inspirerar ledningsgruppen till ökat samspel, klargöranden och större medvetenhet – det säkerställer effektivitet och rätt FOKUS som lyfter gruppen framåt. Gunilla brinner för att hitta POTENTIALEN hos varje individ, grupp och organisation – ATT tillsammans SKAPA Transformation och GÖRA verklig SKILLNAD!

Exempel på genomförda och pågående uppdrag

 • Utvecklande Ledarskap – skräddarsydd UL-kurs för alla chefer (2012-ff) Länsförsäkringar Södermanland
 • Nordisk koncernledningsgrupps utveckling, chefsstöd (2011-2012), ACO Hud Nordic
 • Koncernledningsgruppsutveckling m värdegrundsarbete, chefscoaching, chefsseminarier, ledningsgruppsutveckling samt 360-utvärderingar (2010-12), IL Recycling AB
 • Utveckling av Nordiska Personalchefsgruppen, Informationschefsgruppen 4+4 dgr (2010), PEAB
 • Ledarutvecklingsprogram LAS 2, Chefs-/Partner coaching (2009-ff), Globalt partnerägt revisionsbolag
 • Chefsutvecklingsprogram om 2+2+1 dagar för samtliga chefer i myndigheten, ledningsgruppsutveckling, utvecklingsinsatser på olika avdelningar, fördjupnings program för chefsutveckling (2004-2008), FRA – Försvarets Radioanstalt

Övriga uppdragsgivare sedan 2010 har varit en blandning av privat-, offentlig-, kommunal-, samt ideell sektor. URS Nordic AB, AB Karl Ekesiöö, Stockholms Polisen, PEAB, Apoteksakademin, Lidingö Stad, Södertörns Brandförsvarsförbund, STIM, Proffice Sverige AB, Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB, Siemens Finspång, Upplands Väsby kommun, STF, Posten Meddelande, Nationella Hjälplinjen, m.fl.

Utbildningar och professionell utveckling

 • Formell utbildning: Fil kand. Beteendevetenskap Stockholms universitet 140 p (pedagogik 60 p, psyk, soc, PA/Org)
 • Specifik utbildning: Gruppterapeut/psykodramatiker (1989-97 o examen 2006) med J L Morenos metoder.
 • Ettårig Konsultutbildning i processledning med Action Methods ”Den Organisatorisk Scenen” samt ettåriga ”Konsultationens Konst”; Coachutbildning 9 dgr 2005; Diplomkurs i styrelsearbete; IL- Indirekt Ledarskap.
 • Certifieringar och instrument: ACC Certifierad Coach 2007; GDQ-gruppdiagnos S Wheelan; SDI; EQ-i Emotionell Intelligens; MBTI; UL – Utvecklande Ledarskap; TLI360 -Transformerande Ledarskap; ValuesOnline.
 • Go Genius – business by inclusion – en konsultutbildning med en ny Processmodell för ledning och styrning av förändringsarbete där mångfalds- och jämställdhetsfrågor integreras i verksamhets- och affärsutveckling.

Arbetslivserfarenhet

Eget konsultföretag sedan 2003, Organisation- och Ledar- utveckling. Arbetar nätverksbaserat med kollegor med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Hemkomsthandledare Försvarsmaktens Utlandsstyrka.
Anställningar: Ledarskapslärare Räddningsverkets Skola Rosersberg; Personalchef AMS IT-enhet; Af Södermalm

Kontakta Gunilla

Konsultprofil – Gunilla Barrskog 2015-02-25 (pdf öppnas i nytt fönster)

CV för Gunilla Barrskog CURRICULUM VITAE – GB 2015-02-25 (pdf öppnas i nytt fönster)

Nätverka med Gunilla på Linked in