Vi är med och sponsar Sommarjobbskampanjen! Häng med du med!

Sedan slutet av januari i år har refo (kolla på refo.nu) presenterat möjligheten att skapa riktiga sommarjobb inom projektet för ungdomar med berörda myndigheter, men hittills har ingen tagit fasta på förslagen. Lösningen blev att vi hjälps åt för att ge ungdomarna meningsfullt sommarjobb.

http://refo.nu/sommarjobbskampanj/

Refo är en social innovation som genom skapandet av en digital och fysisk mötesplats förenklar lokalt återbruk av kläder och ger ett värde tillbaka till alla som bidrar, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för unga. Refo är ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Xelmo och Mongara. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, ring David Bauman, 0700-45 77 99, eller Liselotte Norén, 070-441 18 68.