Workshop 2 + 1dagar – Transformerande Ledarskap

Lite bakgrund och introduktion till grunden. Blir du nyfiken så hör gärna av dig……

Vårt förhållningssätt

För oss är det viktigt att det instrument och teorier vi jobbar med har ett tungt vetenskapligt stöd. Att vi står stadigt i ett evidensbaserade förhållningssätt, där vi vet att det vi talar om och förmedlar utgår från vår erfarenhet och att vi vet att det fungerar.

Bakgrund

I ett nära samarbete med Ledarskapscentrum i Umeå, som har sina rötter i Umeå Universitet, som har sin uppgift att bevaka senaste forskningen från hela världen, sammanställa den och föra ut kunskaperna på fältet på ett pedagogiskt tillgängligt sätt.

Forskningen kommer ifrån..

De moderna ledarskapsteorier som visat sig leda till effekter utöver det vanliga och förväntade, har presenterats av oberoende forskare (Burns, 1978; Bass, 1985; Bennis & Nanus, 1985; Tichy & Devanna, 1986; Kouzes & Possner, 1987, 2003). Dessa teorier har stora likheter, och deras gemensamma nämnare handlar om att det bästa ledarskapet talar till människors grundläggande värderingar och bygger på en emotionell påverkan, snarare än en logiskt rationell. Det är det som går under ledarskapsparadigmet ”Transformerande Ledarskap”.

Vårt sätt att tänka och förmedla kunskaper och träningsmöjligheter i ledarskap vilar på denna vetenskapliga grund.

I workshopen arbetar vi med dina förmågor

 Det transformerande ledarskapet handlar om fem olika huvudsakliga utmaningar

·      Att vara en förebild
·      Att skapa gemensamma värderingar
·      Att utmana och ifrågasätta
·      Att frigöra handlingskraft
·      Att uppmuntra och synliggöra
 

Det är med utgångspunkt i dessa fem utmaningar som vi medvetandegör och skapar möjligheter till träning för deltagarna under hela workshopen.

Du som ledare

 Vi ser ledarskap som en ömsesidig påverkansprocess som är både:

 - medveten och – omedveten.

Transformerande Ledarskap syftar till att uppnå, för verksamheten, de mest gynnsamma effekter på individernas och organisationens välmående och faktiska prestationer!

För ju mer man känner till om och kan leda sig själv, desto bättre förutsättningar finns för att förstå och leda andra.

Vår utgångspunkt och människosyn handlar om att vi tror att alla kan lära in nya beteenden och att vi människor faktiskt kan förändras. För att våga göra det förutsätts ett tillräckligt gott och tryggt inlärningsklimat, något som vi lägger stor vikt vid att skapa tillsammans med gruppen.

Workshopledare: Gunilla Barrskog och Kim Ruthberg

 

Referenser från ”Transformerande Ledarskap- TL”  i ledningsgrupp 2014-11-25    Några citat från olika chefer om workshopen:

”Jag har fått jättestora insikter av utbildningen med Transformerande Ledarskap. Insikter har jag fått tidigare på utbildningar, men med TL och Gunillas sätt att leda oss genom arbetet, gjorde att jag NU vill ta tag i insikterna som kommer att göra skillnad på djupet i mitt liv.”

”Vi har haft flera olika konsulter inne tidigare med ledningsgruppen, men Gunilla har fångat upp och hållit kvar processen i gruppen på ett sätt som fördjupade insikterna för nästan alla i ledningsgruppen. Och detta gör att jag vågade ta mitt livs beslut! ”

”Transformerande Ledarskap och Gunilla som konsult har gjort att jag känner mycket mer trygghet och säkerhet i mitt ledarskap. Jag kan stå i min roll på ett nytt sätt, mer nyfikenhet på hur andra tänker och mycket modigare att tex ställa motfrågor till kollegor eller medarbetare som tex: Varför inte?”

”Jag fick stanna upp och tänka till om hur jag uppfattas som chef och hur medarbetarna ser på mig. Att först få processa detta med sig själv och sedan under din handledning fortsätta denna process. Mycket lärorikt. Även ett uppvaknande. Gunilla har fört denna process fram med stor kunskap och lyhördhet. Utbildningen har givit mig en möjlighet att utveckla mitt ledarskap på ett konstruktivt sätt.”

”Transformerande Ledarskap har gett oss i hela ledningsgruppen en gemensam plattform att prata Ledarskap, som vi verkligen bottnat i. En stor hjälp i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Gunilla har lett oss genom processen med stor lyhördhet och vågat hålla i vår process på ett mycket professionellt sätt. Resultatet är att alla har berörts riktigt på djupet. Utifrån detta har jag sedan haft samtal och vidareutvecklat både organisation och chefer.”

Förbunschef och beställare