Barrskog Konsult utvecklar chefer, ledningsgrupper och organisationer för ett hållbarare arbetsliv med skillnader som består!

Kompetens inom Ledarskap, Organisation och Krishantering!

Läs mer om vad Barrskog Konsult erbjuder

Telefon: +46 (0)733-32 70 73

E-post: gunilla@barrskog.se

 

 

Tjänster inom ledarskap och chefsutveckling

Coaching – utveckla dig själv och ditt ledarskap

Utgår från din professionella roll – den mest effektiva skräddarsydda chefsutvecklingen som verkligen gör skillnad i din vardag.

Läs mer om coaching

Executive coaching

För dig som är högre chef och ledare. I din roll ställs du ofta inför frågor som berör såväl de operativa som det strategiska besluten. Vi sätter tillsammans upp ramarna utifrån dina behov och mål och följer upp resultaten.

Läs mer om Executive coaching

 

Ledningsgrupper

Vi arbetar både med strukturen OCH grupprocessen, med kärnfrågor OCH relationer. Eller säg kort och gott både VAD och HUR-frågor. I processen ingår olika metoder och instrument för att kartlägga nuläget som stödjer er att nå uppsatta mål.

Läs mer om ledningsgruppsutveckling

Ledarutveckling

Allt jag erbjuder är olika tjänster med syfte att utveckla organisationer och ledare. Det mesta är skräddarsytt, även konceptet UL – Utvecklande Ledarskap och TL – Tranformerande Ledarskap. Det kan vi inkludera i ett ledarutvecklingsprogram eller erbjuda som fristående utvecklingsinsats.

Läs mer om Ledarutveckling

Konflikthantering

Alla upplever vi konflikter i olika sammanhang. Barrskog konsult hjälper dig att hantera konflikter på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt. En organisation som snabbt tar hand om konflikter blir mer effektiv.

Läs mer om konflikthantering

Gruppcoaching – ytterligare en dimension av ledarutveckling

Där kollegor bidrar med erfarenheter och klokskap på varandras dilemman. Kärt barn har många namn: Handledningsgrupp, Chefsstödsgrupp, och Utvecklingsgrupper. Kontakta oss så berättar vi mer…..

Läs mer om gruppcoaching

 

Workshops

Vill du bli bättre på att leda och genomföra förändringsprocesser?

Vill du bli bättre på att leda och genomföra förändringsprocesser?

Välkommen till en praktisk, energigivande och lärorik workshop där du är med och aktivt genomför en omorganisation i ett företag. Vi arbetar med simuleringsverktyg där fokus är på hur Du motiverar anställda att delta i den önskade förändringen, och hur de olika faserna kräver olika former av ledarskap.Verktyget är uppbyggt kring ett specifikt företagscase. Skapa en gemensam syn på ledarskap, förbättrar kommunikationen och bygger nätverk som möjliggör strategiska förändringar inom organisationen. Bli tydliga med organisationens förväntningar på chefer och skapa en tydlig värdegrund – ett stort stöd för organisationens chefer i sin professionella roll!

Läs mer om att leda i förändring

 

Nyheter

Om Barrskog Konsult

För att kunna LEVA SOM MAN LÄR behöver man äga både kunskap och insikt. Det är där det börjar....

Målet är medvetna/insiktsfulla chefer och ledningsgrupper som hanterar både uppgift, kommunikation och relation i ett långsiktigt perspektiv.

DU SOM KUND FÅR:

Nya insikter & perspektiv - handlingskraft framåt - och ett UTVECKLANDE ledarskap på individ, grupp och organisationsnivå!

Barrskog Konsult, långsiktig partner i utveckling och förändringsprocesser.

Det är det som GÖR SKILLNAD!

Kontakta oss gärna så pratar vi om just dina behov.