+46 733-327073 gunilla@barrskog.se

Teamet och samspelet

Du vill utveckla din arbetsgrupp att bli ett team, dvs öka samarbetet, skapa tillit, öka klarhet och fokus, tydliggöra förutsättningar, förväntningar på de olika rollerna.  Energin kommer fokuseras på leverans och produktion och skapa mer trygghet i gruppen.

Vart vill du nå med din grupp?

Vad vill du ni gör bättre?

Låt oss hitta en gemensam insats för att nå dit.

Gruppcoaching – handledning arbetsgrupp

Här coachas hela arbetsgruppen med de teman och utmaningar som ni står i, vart ni vill nå och vilka hinder och resurser ni har att nå dit. Ni får hjälp med fokus och att fördjupa ert samspel och hittar snabbare till att bli ett team