Teamutveckling

Du vill utveckla din arbetsgrupp att bli ett team, dvs öka samarbetet, skapa tillit, öka klarhet och fokus. Då kommer ni kunna fokusera mer på leverans och produktion och skapa mer trygghet i gruppen, snarare än på att  reda ut förutsättningar, förväntningar och roller. Vad är det du vill åstadkomma med din grupp, låt oss hitta en gemensam insats för att nå dit.

Utvecklingsgrupper

Här sätter ni samman grupper med chefer på samma nivå i organisationen för bästa möjliga lärande och nätverkande internt. Uppdraget utgår från ert behov. Ofta arbetar vi med individuella mål och gruppdeltagarna får träna på coachande förhållningssätt och egna erfarenheter kring lösningar på kollegors komplexa dilemman. Att välja en utvecklingsgrupp ger en extra dimension jämfört med coaching individuellt.

 

 

Gruppcoaching – grupphandledning

Här coachas hela arbetsgruppen med de teman och utmaningar som ni står i, vart ni vill nå och vilka hinder och resurser ni har att nå dit. Ni får hjälp med fokus och att fördjupa ert samspel och hittar snabbare till att bli ett team