Så här arbetar jag med….

Coaching – Individuellt chefsstöd

En effektiv metod för professionell utveckling i din chefsroll. DU är i FOKUS!  med din specifika situation och målet är att du utvecklas i din roll. Att Du får ny kunskap och nya insikter att hantera situationen, medarbetare, gruppen och din roll. I arbetet får du alltid med perspektiven Individ, Grupp och Organisation.

Coaching kan ofta förstärka ett Ledarutvecklingsprogram, förstärka och fördjupa en Ledningsgruppsutveckling och bibehålla och förstärka förändringen i organisationen.

Executive coaching

En executive coach är något utöver en vanlig samtalspartner. En person med personlig integritet som vågar ifrågasätta och hålla emot, inte någon ja-sägare. Coachen är fri och obunden och coachinginsatsen märks indirekt genom chefens agerande i vardagen. Coachen har egen djup verksamhetserfarenhet, kunskaper om hur en chefs perspektiv utvidgas och om hur detta kan omsättas i praktisk handling.

Utdrag ur Fil.dr Tina Eriksson doktorsavhandling med titeln:Executive Coachingdiverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures (2011)

  • ”En stadig kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden.
  • En grundlig insikt om hur det är att vara chef och de dilemmafrågor som behöver hanteras.
  • En fördjupad förståelse och kunskap om vad ledarskap och ledarskapsutveckling är.
  • En gedigen kunskap om olika systemnivåer i ett företag och dess påverkan på varandra.
  • En förmåga att kommunicera genom ett klart språk och tydligt sätt.
  • En teoretisk förankring inom området vuxenpedagogik- och lärande.
  • Gedigna kunskaper inom området beteendevetenskap.
  • En bred och stabil kompetens att basera sin coaching på – dvs en kvalificerad och certifierad utbildning inom executive coaching som innefattar kunskap och kompetens från beteende- och ledarskapspsykologin och med en praktisk förankring och erfarenhet av affärsvärlden.
  • Executive coaching behöver bli en uttalad och definierad profession och inte som nu – ingå i en odefinierad coachingindustri.”

 

 

Coaching – Delat ledarskap

Är ni två chefer som delar ledarskap så är detta en mycket effektiv coaching att starta samarbetet med. Ni tydliggör roller, uppgifter, medarbetare och förhållningssätt. Blir tydliga i er individuella värdegrund och styrkor kommer fortare till produktion och effektivt ledarskap.

Ledarutvecklingsprogram

Här finns massa spännande erfarenheter av genomförda program för utveckling av allt från blivande ledare till erfarna ledare. Programmen behovsanpassas helt utifrån uppdragsförfrågan och vi har många olika referenser att erbjuda.

Framtida ledare från 7 kommuner från Gälveborg som genomfördes under 2017-2018 om 11 dagar.

Handledarprogram för Domstolsverket,

Utvecklande Ledarskaps utbildningen om 3+1 dag skräddarsytt för en ledningsgrupp med kombo LG-utveckling.