+46 733-327073 gunilla@barrskog.se

Ledarskap

Hur leder du dig själv?

Hur tar tar du dig an din roll som ledare?

Vilka är dina styrkor och vad behöver du utveckla?

Har du inget formellt ledarskap men vill
utveckla dig själv för framtida roll?

Hur ser ditt uppdrag ut?

Vilka är förväntningarna på dig i din roll?

Jag utgår från din situation och vad du behöver och vart du vill nå.

 • Ibland är det ett kortare eller längre ledarprogram vara ett alternativ.
 • Ofta får du stor hjälp i en coachingprocess där vi tillsammans utvecklar dig i din ledarroll.
 • Coachande handledning  individuellt eller tillsammans med kollegor i liknande roller. Där ni får stöd av varandra för att utvecklas.
 • Reflexion med handledare. Mer fritt samtal där både olika teorier och en större bild målas för att skapa klarhet. Ibland även existensiella frågor tas omhand.

Delat ledarskap – två ledare – ett gemensamt uppdrag?

Det mest effektiva är då en gemensam handledning där Ni tydliggör roller, uppgifter, medarbetare och förhållningssätt. Det skapar mer tydlighet i organisationen och till gruppen.  Ni kan stå stadigare tillsammans i era olikheter och likheter, er värdegrund och styrkor kommer fortare till produktion och ett effektivare ledarskap.

Ledarskapsprogram

Ett framgångsrikt ledarskap kräver medvetenhet och insikter. Har du lust att utvecklas? Alla har potential!

I ett utvecklingsprogram får du möjlighet att träna och utveckla dina förmågor, reflektera över dina personliga styrkor och hur du kan växa i din ledarroll.

Ett ledarprogram bidrar med metoder och verktyg som underlättar i din vardag. Vi arbetar med evidensbaserade teorier, erfarenhet och kunskap för att du skall få bästa möjliga utveckling och stöd framåt.

Väljer du ett ledarprogram

Arbetar vi med:

 • Ledaruppdraget – förväntningar utifrån
 • Ledarrollen – jag som ledare
 • Utveckla Teamet
 • Kommunikation, dialog och nyfikenhet
 • Förändringsprocesser
 • Svåra samtal
 • Värdegrund, psykologisk trygghet och komplexitet.

Tillsammans bygger vi det program som ni behöver för att utveckla er verksamhet vidare.

Hör av er så resonerar vi oss fram till vad just ni behöver. Vi har kompetens och erfarenhet att skräddarsy insatser för att bidra till er utvecklingsresa.

 

Erfarenheter av genomförda ledarprogram

Här finns massa spännande erfarenheter av genomförda program för utveckling av allt från blivande ledare till erfarna ledare. Programmen behovsanpassas helt utifrån uppdragsförfrågan och vi har många olika referenser att erbjuda.

Framtida ledare, två olika program där deltagare från 7 kommuner från Gälveborg som genomfördes under 2017-2018  samt 2019. Program om 11 dagar.

Handledarprogram, Domstolsverket, för domare, rådmän, fiskaler som ansvarar för handledning och introduktion av nya kollegor. 2+1 dgr.

Utvecklande Ledarskaps utbildningen om 3+1 dag skräddarsytt för en ledningsgrupp med kombo LG-utveckling.

Kommuniktativt Ledarskap, Hudiksvalls kommun i samarbete med närliggande kommuner.

Ledarutvecklingsprogram ”Mitt ledarskap”, Hudiksvalls kommun, för att stärka rollen som chef med ”Jag som ledare” och ”Det kommunikativa ledarskapet” i fokus. 2+2 dgr 2019.

Chefsutvecklingsprogram, 5 dgr, samtliga chefer, FRA