Uppdraget

Varje uppdrag är unikt. Vi utgår från er/din situation och vad ni vill uppnå för resultat. Därför arbetar vi med genomförandet som är behovsanpassade för vi vet att det ger bättre resultat än standardlösningar.

Min strävan är långsiktiga relationer och förtroendefullt samarbete över tid.

Metoder

Aktionsmetoder är en samling kreativa, pedagogiska metoder för att analysera och utveckla roller och se skeenden ur olika perspektiv. Action Methods ger möjlighet att pröva olika handlingsalternativ i simulerade situationer. Detta ger ett mervärde både att träna förebyggande inför ett genomförande OCH att i efterhand lära av vad som hände, vad som gick ”ur spår” och skapa nya lärdomar och öka insikter.

Gunilla Barrskog är ceritifierad handledare i följande verktyg och instrument

För att förstärka insikter, öka kunskap och optimera lärande till varaktig förändring arbetar jag med olika instrument för att stödja önskat resultat med uppdraget. Här nedan följer flera av de instrument jag arbetar med och som kan kombineras utifrån önskemål.

UL – Utvecklande Ledarskap, 360-graders ledarutveckling från Försvarshögskolan.

TLI360 – Transformerande Ledarskaps Inventorium 360-grader

GDQ – (Group Development Questionarie) ett mätverktyg för att skapa EFFEKTIVA TEAM

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) Ett självskattningsinstrument som ökar självinsikten och ger bättre förståelse för andra.

SDI (Strength Deployment Inventory) kartlägger dina starka sidor i relation till andra.

EQ-i – Emotionell kompetens, kartlägger känslomässig och social förmåga att hantera sina egna känslor, beteenden och sina relationer till andra.

ValuesOnline – en värderingskartläggning kan tydliggöra dina drivkrafter samt hjälpa dig att må bättre och fungera mer effektivt.