Sammanfattning av min bakgrund och erfarenhet

Jag har arbetat med personal- och ledarskapsfrågor i mer än 25 år och haft många olika roller. Bland annat har jag varit personalansvarig och både lärare och konsult inom ledarskap. Sedan 2003 i egen regi,  Barrskog Konsult AB. 

Mer än 25 års arbete inom HR/Personal/Ledarskaps-området har Gunilla framgångsrikt kombinera både praktisk upplevelsebaserad inlärning med den senaste ledarskapsforskningen, för att skapa framgång, handlingskraft och energi till vägen framåt – till målet – i varje situation/uppdrag. Genom åren har Gunilla hjälpt många chefer att bli mer inspirerande, autentiska och medvetna ledare. Hon har hanterat många olika situationer och en av styrkorna är att hantera det oförutsedda, som ofta händer i grupprocesser.

Coachen Gunilla: lockar till reflexion och medvetenhet på ett djupare plan som gör skillnad i vardagen. Gunilla ifrågasätter invanda mönster, inspirera till lärande och INRE motivation att erövra nya beteendemönster.

Process konsulten Gunilla: inspirerar ledningsgruppen till ökat samspel, klargöranden och större medvetenhet – det säkerställer effektivitet och rätt FOKUS som lyfter gruppen framåt i sin utveckling.

Gunilla brinner för att hitta potentialen och utvecklingen hos varje individ, grupp och organisation. Hennes förhållningssätt är att samskapa med uppdragsgivaren och kunden för att genomföra den transformation och det resultat vi önskade, gärna med extra knorr. Att utveckla autentiska ledare och organisationer är att skapa hållbara, hälsosamma organisationer och arbetsplatser, det är min utgångspunkt.

 

 

 

 

Utbildningar och professionell utveckling

  • Formell utbildning: Fil kand. Beteendevetenskap Stockholms universitet 140 p (pedagogik 60 p, psyk, soc, PA/Org)
  • Specifik utbildning: Gruppterapeut/psykodramatiker (1989-97 o examen 2006) med J L Morenos metoder.
  • Ettårig Konsultutbildning i processledning med Action Methods ”Den Organisatorisk Scenen” samt ettåriga konsultprogram ”Konsultationens Konst”; Coachutbildning 9 dgr 2005; Diplomkurs i styrelsearbete;  IL- Indirekt Ledarskap, UGL, FUGL,
  • Certifieringar och instrument: ACC Certifierad Coach 2007; GDQ-gruppdiagnos S Wheelan; SDI; EQ-i Emotionell Intelligens; MBTI; UL – Utvecklande Ledarskap; TLI360 -Transformerande Ledarskap; ValuesOnline.
  • Go Genius – business by inclusion – en konsultutbildning med en ny Processmodell för ledning och styrning av förändringsarbete där mångfalds- och jämställdhetsfrågor integreras i verksamhets- och affärsutveckling.
  • ACT grupphandledarutbilning för stresshantering hos Fredrik Livheim. (KBT)
  • Konfilkthanteringskompeten hos Thomas Jordan, Göteborgs universitet.