+46 733-327073 gunilla@barrskog.se

Hej, vad roligt att du har hittat till min hemsida!

Jag har arbetat med personal-och ledarskapsfrågor i mer än 25 år och har en bred erfarenhet som personalansvarig, lärare och konsult inom ledarskap. Sedan 2003 driver jag verksamhet i egen regi och ingår i flera nätverk.

Jag brinner för att hitta potentialen och utvecklingsmöjligheterna hos varje individ, grupp och organisation. Genom åren har jag hjälpt många chefer att bli mer inspirerande, autentiska och medvetna som ledare.

Genom att kombinera praktisk upplevelsebaserad inlärning med den senaste forskningen vill jag hjälpa dig till mer energi, handlingskraft och framgång. Att du ska lyckas är mitt fokus, liksom gruppens utveckling och organisationens bästa.

En av mina styrkor är att hantera det oförutsedda. När vi börjar arbeta med dig som ledare och med gruppen händer det alltid saker. Grupprocesser kan vara utmanande, men också utvecklande och spännande, de leder till förändring.

Coachning

Som coach vill jag inspirera till lärande och inre motivation vilket i praktiken innebär att du upptäcker dina gamla invanda beteenden och erövrar nya beteendemönster. Tillsammans arbetar vi med reflektion som skapar en medvetenhet om hur du fungerar på ett djupare plan. Mitt mål är att du ska upptäcka hur du kan tänka och agera på nya sätt som gör skillnad i vardagen.

Processkonsult /ledningsgrupp

Mitt mål som processkonsult är att få ledningsgruppen att hitta rätt fokus och rätt prioriteringar. Ledningsgruppen möter många utmaningar och har en avgörande påverkan på sin organisation och medarbetarnas förmåga att ta sin roll. Därför är ledningsgruppens funktionalitet och välmående avgörande.

Jag drivs av att hitta frågorna som behöver klargöras i er ledningsgrupp och de insatser som behövs för att gruppen ska utvecklas även efter att vi har avslutat vårt samarbete. Målet är att hitta verktygen som skapar en omtänksam och effektiv styrning och ledning av verksamheten.

Tillsammans kommer vi fram till hur insatsen ska se ut som ger det resultat och den transformation som önskas.

 

”Mötena med dig Gunilla kom att handla om mycket mer än vad jag kunde förvänta mig. Mötena triggade igång en förändringsprocess och på många sätt har jag ändrat mina beteendemönster. Jag har blivit bättre på att uttrycka mina behov, mina åsikter och tankar tex i ledningsgruppen och som chef”

Verksamhetschef sedan 11 år inom  Äldreomsorgen, Stockholm