+46 733-327073 gunilla@barrskog.se

Konflikthantering

För att organisationen, grupper och individer skall fungera effektivt behöver konflikter redas ut i tidigt skede.

Min erfarenhet och kompetens har jag byggt upp genom flertalet utbildningar av Thomas Jordan, docent, forskare och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det börjar ofta med en kartläggning för att reda ut en konflikt, kränkning eller andra svårigheter i en arbetsgrupp. I sammanställningen kommer en åtgärdsplan för att komma tillrätta med  problemen.

Ju tidigare konflikten hanteras ju större möjlighet är det att de inblandade kan gå vidare i ett lärande och utvecklande process snarare än ett avskiljande med maktmedel.

Ta hjälp att reda ut ett låst läge!

Ni får konkreta verktyg för att hantera och lösa upp ett låst läge.  Jag bidrar med strukturerade, tydliga och lättanvända verktyg för att skapa robusta samarbeten.

En utifrånperspektiv är ofta vägen till hållbara lösningar att ta sig ur en låst situation.

Jag genomföra svåra och medlande samtal, hantera konflikter och genomföra kartläggningar i arbetsgrupper för att gå till botten med diffusa problem och hitta hållbara lösningar.

Ett alternativt är att stödja chefen att själv ta situationen vidare genom vägledande samtal och konkret handledning inför  möten och svåra samtal.

Tjänsten anpassas utifrån aktuell situation och behov.Tex följande:

Kartläggning av ett låst läge….

Här genomförs samtal på plats med medarbetare, sedan sammanställer och återkopplar jag med ett utifrån perspektiv på situationen och vad som behöver göras för att hitta en hållbar lösning. Ni får konkreta åtgärder att genomföra själv eller med konsulthjälp för att få en lösning och nå målet.

Vägledande samtal i knepig situation eller inför ett svårt samtal

Genom att vara stöd till chef i vägledande samtal inför möte med situation som fastnat och på väg in i en konflikt. Ibland räcker det med stöd till chefen att själv hantera situationen som uppstått eller ta gruppen vidare från ett låst läge.

Bollplank, chefsstöd, handledning

Jag kan vara bollplank till chefen och ger då konkreta råd utifrån lång erfarenhet för att coacha chefen att ta situationen vidare. Ett eller flera samtal beroende på behov.

 

Hör av er så resonerar vi oss fram till vilken typ av hjälp ni behöver. Vi har kompetens att bidra till lösningen av olika typer av arbetsplatskonflikter.