Ledningsgruppsutveckling

I processen jobbar jag med att snabbt kartlägga var ni befinner er och därefter tar vi vid där ni är. Vi har jobbat fram en metod som synliggör ert nuläge och kompletterar med instrument för att kartlägga er som individer. Jag har valt bort den långa intervjufasen med alla medlemmar, för att komma direkt till ert arbete och vad ni behöver med mindre tid och mindre prislapp.

Alltid behovsanpassade lösningar med fokus på att ni snabbare ska komma till att leverera bästa resultat i er verksamhet.

Mitt mål är att ni alla ska vilja bli mer autentiska och trygga i sitt ledarskap och skapa storverk tillsammans.

LG-utvecklingen bygger på att skapa en gemensam bild och tydliggöra var ni behöver göra för att utvecklas vidare.

  • Är alla klara över affärsidé, strategisk inriktning och mål för verksamheten?
  • Är alla med på ledningsgruppens syfte?
  • Har ni strukturerat ledningsgruppens interna arbete skall fungera, har ni samma målbild varför just jag är där?
  • Vet alla vilka förväntningar övriga har på de olika rollerna och era olika arbetsuppgifter.
  • Är ni överens om vad samarbete innebär, behöver ni större tillit och trygghet i gruppen för att kunna nå era utmaningar. 
  • Hur upplevs ledarskapet och vad skulle ni vilja ha mer av, alltså feedback.

Tillsammans skapar vi en varaktig förändring och nya förutsättningar för ledningsgruppens fortsatta kommer att utvecklas.